ladda ner online Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling pdf epub

ladda ner online Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling pdf epub

Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling

  • Siffra: 837207470680717
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.1/5 (Votes: 2232)
  • Paperback : 153 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Varje elev bör ges de allra bästa förutsättningar att lyckas i skolan. För detta krävs att lärare och rektor på ett mycket genomtänkt sätt organiserar för lärande. Den här boken ger en djupare förståelse för hur lärare genom medvetenhet i planering och utförande av undervisningen, återkommande reflekterande samtal kollegor emellan och kontinuerlig utvärdering kan öka läs- och skrivförmågan hos alla elever.

Författarna beskriver hur de med fokus på läs- och skrivstrategier utvecklar eleverna till kompetenta läsare och goda skribenter men också hur läs- och skrivstrategier tillämpas i undervisningen i andra ämnen, som matematik, NO och SO. Genom en utvecklad cirkelmodell, cirkeln för all undervisning, och konkreta exempel från klassrummet beskriver författarna hur de planerar, genomför och analyserar sin undervisning och dess effekter på elevernas lärande. Med hjälp av variationsteori, Learning Study och kollegialt lärande undersöker de vad i undervisningen som fungerar och vad som inte gör det. Målet är tydligt: ingen elev får lämnas ensam i kunskapsinlärningen.
Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolans tidigare år, men arbetssättet är tillämpbart i all undervisning från förskoleklass till gymnasium.

Relaterade böcker