uppkopplad Matematikboken Beta Lärarhandledning epub, pdf

uppkopplad Matematikboken Beta Lärarhandledning epub, pdf

Matematikboken Beta Lärarhandledning

  • Siffra: 955656513125168
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 4669)
  • Paperback : 153 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Räkna med hela klassen
Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg, från målformuleringar och begreppsförklaringar till exempel och uppgifter på den svårighetsnivå som passar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik.
Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund. Matematikboken är granskad och utvecklad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley. I Matematikboken tas den senaste forskningen tillvara genom att vi använder de beräkningsstrategier som dokumenterat oftare och lättare leder till rätt svar.
Med Matematikboken vill vi erbjuda en väl beprövad pedagogik som fungerar där ledorden är att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet!
Komponenter
Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höst- och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Gamma Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit längst bak i boken. Sista kapitlet (kapitel 6) repeterar momenten i Alfa, Beta, Gamma - med sikte på framtiden. Läs mer om grundboken under rubriken Upplägg här nedanför.
A-BOKEN/B-BOKEN. A- och B-boken är bantade versioner på grundböckerna där eleverna skriver direkt i böckerna.
BASHÄFTE. Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger eleverna en möjlighet att repetera de moment som de har missat innan de börjar räkna ett-nivån i grundboken.
UTMANINGEN. Innehållet i Utmaningen följer grundbok men är en breddning och fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt angivna i grundboken.
LÄRARHANDLEDNING. Lärarhandledningen innehåller metodiska anvisningar och konkreta lektionsförslag. Här finns också rikligt med kopieringsunderlag och facit till diagnoser och prov. Till lärarhandledningen ingår det även en cd-skiva med alla kopieringsunderlag så att du kan skriva ut dem. Diagnoser, tester och prov finns som redigerbara word-filer.
WEBBAPPAR. Webbapparna ger dina elever möjligheten att öva med hjälp av vårt interaktiva verktyg.
FACIT. Facit till Alfa och Beta grundböcker finns att köpa. I Gamma grundbok ligger facit längst bak i grundboken. Facit till grundböckerna går också att använda till respektive A- och B-böcker. Facit till alla tre Bashäfte finns att ladda ner gratis. Facit till Utmaningen finns i häftet.
Upplägg
Grundboken har sex kapitel och tre svårighetsnivåer (i Gamma fyra nivåer):
Varje kapitel inleds med en kort målbeskrivning för eleverna.
Alla avsnitt i kapitlen innehåller tydliga exempel och förklaringar till det som ska läras in samt uppgifter på tre nivåer: ett-nivån (enklast), två-nivån (för de flesta eleverna) och tre-nivån (svårast). Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund, förståelse för matematiken samt analysförmåga.
I slutet av varje nivå finns en paruppgift för reflektion och diskussion.
I varje kapitel finns även aktiviteter av laborativ karaktär. Dessa är avsedda att väcka elevernas nyfikenhet och att konkretisera innehållet i det avsnitt där aktiviteten finns.
Kapitlet avslutas med en diagnos och, för dem som behöver det, Träna mera-uppgifter. Du ser direkt vilket delmoment eleven behöver öva på. Eleverna som klarat diagnosen arbetar med fördjupning.
I alla kapitel finns också avsnitten "Tänk och räkna", "Kan du begreppen?" och "Kan du förklara?"
Innehåll - se smakpr

Relaterade böcker