Join the Quest åk 3 Workbook pdf

 Join the Quest åk 3 Workbook pdf
ALLA FORMAT(ENGLISH VERSION)

Join the Quest åk 3 Workbook

  • Siffra: 128908551880040
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.7/5 (Votes: 3906)
  • Paperback : 153 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Fulladdad nyhet!
Join the Quest är ett lustfyllt läromedel som år 2014 vann det prestigefyllda priset BELMA (Best European Learning Materials Award) i sin kategori. Join the Quest är fulladdat med texter av olika typer som höjer elevernas språkliga nivå, tar upp språkinlärningsstrategier och gör det lätt att individualisera, så att alla kan få glänsa i engelska. I de gratis webbapparna kan eleverna lyssna på texter, befästa ordkunskap och öva på grammatiska strukturer.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Join the Quest är fulladdad med texter av olika texttyper och ger dig möjlighet att språkbada eleverna. De får träna på olika språkinlärningsstrategier och ordträningen har sin grund i humor och lekfullhet. Från årskurs 2 finns texterna på två nivåer och du börjar arbetet med förförståelse Before reading och avslutar med After reading i direkt anslutning till det lästa. Ibland finns också Talk about it som en fortsättning på arbetet med texten. Grammatiken är insprängd i textbokens olika kapitel under rubriken Language work.
Join the Quest jobbar mycket med formativ bedömning och självutvärdering för eleverna. Varje kapitel avslutas med Bus Stop där eleverna får utvärdera. Underlag finns i Teacher"s Guide. Där finns också tester till varje kapitel, årsplanering och tips på hur du kan jobba ämnesöverskridande.
Serien är inspirerad av genrepedagogik vilket märks på de olika texttyperna, men också på att det finns modelltexter som underlättar för eleverna i deras eget skrivande.
Med den variation som Join the Quest erbjuder, i både form av olika texter, texttyper och uppgifter finns det något för alla elever. Det är mycket lätt att individualisera och du får rikligt med tips på hur i lärarhandledningen.
Teacher's Guide (nedladdningsbar)
Join the Quest framhäver formativ bedömning och självutvärdering. Det finns såklart också tester kopplat till kapitlen. I lärarhandledningen finns inte bara upplägg för hur man kan arbeta med texterna och uppgifterna utan också årsplanering, tips på ämnesövergripande aktiviteter, utvärderingsunderlag, tester, kopieringsunderlag och förslag på en massa roliga och språkutvecklande lekar.
I Join the Quest Teacher's Guide ingår också allt ljud du behöver.
Textbook
I åk 1 har eleverna en bok medan i åk 2 och 3 har eleverna en textbook och en workbook. Alla kapitel inleds med ett introducerande uppslag där innehållet för kapitlet presenteras och med en detaljerad bild som inbjuder till samtal. Bilderna i textböckerna är mycket bra inspiration till olika samtal och övningar. I textbook är texterna indelade i två nivåer, den grundläggande röda och den lite mer utmanande gula. Inför nästan varje text finns Before reading - där arbetar lärare och elever tillsammans med att skapa förförståelse för texten. I After reading görs direkt återkoppling till det lästa.
Du som lärare bestämmer själv vilka texter som du och dina elever ska arbeta med, man behöver inte göra allt.
På Language work-sidorna tas olika språkliga och grammatiska moment upp på ett nyanserat och lekfullt sätt.
Workbook
I workbook finns det uppgifter kopplade till texterna och Language work-sidorna som enkelt kan individualiseras. I lärarhandledningen ges det förslag på hur detta kan gå till.
Webbapparna kräver ingen inloggning och är gratis!
I webbapparna kan eleverna lyssna på texter och glosor, öva på och befästa ord på olika sätt och träna och öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen.

Relaterade böcker