Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik pdf, epub ebook

 Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik pdf, epub ebook

Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik

  • Siffra: 214696112625700
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 4692)
  • Paperback : 127 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Den belyser centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik via bokens sex delar: Döden i vår samtid, Värdegrund och förhållningssätt, Autonomi, identitet och värdighet, Sorg, tröst och mening, Livet nära döden och Den palliativa vårdens praktik.
Vad som betraktas som en god palliativ vård är inte något statiskt utan varierar med den tid vi lever i och de värderingar som är rådande i samhället. Boken rör därför ett högaktuellt område.
Bokens författare är alla forskare med olika bakgrunder som t.ex. sjuk sköterska, läkare, socionom, etnolog och teolog. Boken vänder sig i första hand till sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå, men kan mycket väl användas också inom andra utbildningar. Den kan också läsas av personer som är allmänt intresserade av döende, död och palliativ vård.

Relaterade böcker