läsa Asbest : arbeta på rätt sätt epub pdf

läsa Asbest : arbeta på rätt sätt epub pdf

Asbest : arbeta på rätt sätt

  • Siffra: 931184064943094
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 1454)
  • Paperback : 109 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Ändå finns en stor del asbest fortfarande kvar i bland annat byggnader, maskiner och fartyg.

Risken att exponeras finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Därför kommer utbildning och information att behövas i många år framöver.

Den här skriften kan användas som ett underlag då man tar fram åtgärdsprogram för inventering och hantering av asbest.

I skriften kan skyddsombud och arbetsledning få insikt om de risker som finns. Här beskrivs också vad som krävs i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att hantera riskerna. För arbetstagare finns information om riskerna vid hantering av asbest och hur man bäst skyddar sig.

Relaterade böcker