ladda ner Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen pdf ebook

ladda ner Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen pdf ebook

Fysik och fysiker genom historien : Från Thales till Higgsbosonen

  • Siffra: 373085827705588
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.9/5 (Votes: 3496)
  • Paperback : 177 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom. Där fin ns underbarn som Gauss, lärda män som ägnat sig åt politiken som Arago , universalgenier som Young, autodidakter som Faraday, unika genier so m Newton och hela dynastier som släkten Bernoulli. Man upptäcker oftas t fängslande personligheter, något som fick Millikan att säga: ?fysike rna är mer intressanta än fysiken?.Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idée rna genom historien. 1900-talet presenteras via stora teman (materiens struktur, relativitetsteorierna, kvantmekaniken, de nya växelverkning arna och den nukleära tiden, standardmodellen).Den svenska översättnin gen av denna bok, som är avsedd för en vid läsekrets, har för att unde rlätta läsarens förståelse kompletterats dels med några noter utöver d em som finns i originalet, dels med förklaringar av begrepp som behand las men inte förklaras i originalet. Boken avslutas med en bibliografi , sakregister och personregister.

Relaterade böcker